PHỤ KIỆN

 

Microsense microliter fluorescence measurement solution

Microsense có khả năng đo huỳnh quang với độ chính xác, độ lặp lại cao của mẫu cỡ µL!

 
MicroMax 384 Microwell Plate Reader

Bộ đọc MicroMax 384 có khả năng kết nối với các hệ Phổ kế huỳnh quang.

 
Auto Titration Injector F-3005 and F-3006

Phụ kiện bơm tiêm chuẩn độ điện thế tự động được sử dụng để chuẩn độ tự động, kiểm soát và có thể lập trình chính xác thể tích và tốc độ trộn mẫu.

 
SFA-20 Stopped Flow Device

Phụ kiện SFA-20/SPEX để theo dõi quang phổ của các phản ứng nhanh trong dung dịch.

 
FL-1013 Liquid Nitrogen Dewar Assembly

Đối với phép đo Lân quang hoặc huỳnh quang chậm, đôi khi yêu cầu phải làm lạnh mẫu đến nhiệt độ của Nitơ lỏng, phụ kiện FL-1013 LN dewar phù hợp với đối tượng mẫu này.

 

Adapter for 50µl microcell

Adapter for 250µl microcell

HPLC Flow Cell 20µl

Cylindrical Quartz Microcell 50µl or 250µl

Cylindrical Quartz Microcell 50µl

Reduced Volume Cell 1ml, 5 x 5mm. Includes adapter and magnetic stirrer

Quartz Cuvette, 4ml, capped or stoppered

Liquid Nitrogen Dewar Assembly

Fiber Optic Platform

Stopped-Flow accessory, for rapid kinetics studies

 • Total Internal Reflectance
 • Emission Shutter (lid activated)
 • Fiber Optic Bundle, 1m, 2m or 5m, bifurcated, randomized
 • Cut-on Filter Set
 • Filter Kit Set with holder
 • Filter Holder
 • Four Position Holder, Automated, Thermostatted with Magnetic stirrer
 • Single Cell Holder, Thermostatted, Front Face with Magnetic Stirrer
 • Solid Sample Holder
 • Thermostatted Single Cell Holder with Magnetic Stirrer
 • Injection Port
 • Red Sensitive Photomultiplier Tube (R928P)
 • Polarization Accessory
 • Manual L Formatted Polarization Accessory
 • R2658 near-IR detector

FluoroCube Options and Accessories

 • FluoroSource-CF coaxial nanosecond flashlamp
 • FluoroSource-XF sub-microsecond xenon flashlamp
 • NanoLED light sources
 • SpectraLED light sources
 • Manual polarizers
 • Motorized polarizers
 • Advanced DAS6 decay analysis software modules
 • X-Y-Z adjustable sample stage
 • Standard right-angle cell holder
 • Front-surface cell holder (45deg collection)
 • 4-Cell sample turret with integrated stirrers, temperature sensor & facility for recirculating liquid temperature regulation
 • Extended height lid for sample chamber to accommodate extended cuvettes
 • Refrigerated re-circulating bath
 • Cryostat Adapter Kits for Optistat-DN and Optistat-CF
 • Quartz fluorescence cell with PTFE stopper - 10mm path length
 • Quartz fluorescence cell with PTFE stopper - 2mm path length
 • Quartz fluorescence cell with PTFE stopper - 4mm path length
 • Quartz fluorescence cell with PTFE stopper - 1mm path length

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

Banner 15
PTI - Horiba
SPRi

CÔNG TY TNHH HORIBA VIỆT NAM

Địa chỉ: P.6, Tầng 10, CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel/Fax: 024 37958552/53

Email: support.vn@horiba.com