CAMERA HÌNH ẢNH

 

 

EFIS

AToR

IRiS

Type

Scientific Frame Transfer EMCCD

Scientific Interline EMCCD

Scientific CMOS

Active Pixels

1004 x 1002

658 x 496

2048 x 2048

Pixel Size

8 μm x 8 μm

10 μm x 10 μm

5.5 μm x 5.5 μm

Frame Rate

30 Hz

50 Hz

37.5 Hz

Readout Noise

<1 e

<1 e

<7 e

Spectral Response

180 – 1100 nm

350 – 1100 nm

350 – 1100 nm

More Info

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote

a
 

EFIS

AToR

IRiS

Type

Scientific Frame Transfer EMCCD

Scientific Interline EMCCD

Scientific CMOS

Active Pixels

1004 x 1002

658 x 496

2048 x 2048

Pixel Size

8 μm x 8 μm

10 μm x 10 μm

5.5 μm x 5.5 μm

Frame Rate

30 Hz

50 Hz

37.5 Hz

Readout Noise

<1 e

<1 e

<7 e

Spectral Response

180 – 1100 nm

350 – 1100 nm

350 – 1100 nm

More Info

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote


 

Synapse-i

Type

Scientific Full Frame CCD

Active Pixels

515 x 512

1024 x 1024

Pixel Size

24 μm x 24 μm

13 μm x 13 μm

Image Readout Time

20 kHZ

15.8 s

63 s

1 MHz

0.32 s

1.5 s

Readout Noise

20 kHZ

3 e- rms

2 e- rms

1 MHz

15 e- rms

8 e- rms

Spectral Response

200 – 1100 nm

More Info

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote


 

Synapse-i

Type

Scientific Full Frame CCD

Active Pixels

515 x 512

1024 x 1024

Pixel Size

24 μm x 24 μm

13 μm x 13 μm

Image Readout Time

20 kHZ

15.8 s

63 s

1 MHz

0.32 s

1.5 s

Readout Noise

20 kHZ

3 e- rms

2 e- rms

1 MHz

15 e- rms

8 e- rms

Spectral Response

200 – 1100 nm

More Info

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote

 

EFIS

AToR

IRiS

Type

Scientific Frame Transfer EMCCD

Scientific Interline EMCCD

Scientific CMOS

Active Pixels

1004 x 1002

658 x 496

2048 x 2048

Pixel Size

8 μm x 8 μm

10 μm x 10 μm

5.5 μm x 5.5 μm

Frame Rate

30 Hz

50 Hz

37.5 Hz

Readout Noise

<1 e

<1 e

<7 e

Spectral Response

180 – 1100 nm

350 – 1100 nm

350 – 1100 nm

More Info

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote


 

Synapse-i

Type

Scientific Full Frame CCD

Active Pixels

515 x 512

1024 x 1024

Pixel Size

24 μm x 24 μm

13 μm x 13 μm

Image Readout Time

20 kHZ

15.8 s

63 s

1 MHz

0.32 s

1.5 s

Readout Noise

20 kHZ

3 e- rms

2 e- rms

1 MHz

15 e- rms

8 e- rms

Spectral Response

200 – 1100 nm

More Info

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

 

EFIS

AToR

IRiS

Type

Scientific Frame Transfer EMCCD

Scientific Interline EMCCD

Scientific CMOS

Active Pixels

1004 x 1002

658 x 496

2048 x 2048

Pixel Size

8 μm x 8 μm

10 μm x 10 μm

5.5 μm x 5.5 μm

Frame Rate

30 Hz

50 Hz

37.5 Hz

Readout Noise

<1 e

<1 e

<7 e

Spectral Response

180 – 1100 nm

350 – 1100 nm

350 – 1100 nm

More Info

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote


 

Synapse-i

Type

Scientific Full Frame CCD

Active Pixels

515 x 512

1024 x 1024

Pixel Size

24 μm x 24 μm

13 μm x 13 μm

Image Readout Time

20 kHZ

15.8 s

63 s

1 MHz

0.32 s

1.5 s

Readout Noise

20 kHZ

3 e- rms

2 e- rms

1 MHz

15 e- rms

8 e- rms

Spectral Response

200 – 1100 nm

More Info

PDF Document Request Quote

PDF Document Request Quote

Các camera hình ảnh được sử dụng kết hợp với rất nhiều linh kiện quang điện tử và phần mềm để xây dựng giải pháp theo ý khách hàng.

Năng lượng mặt trời / Photovoltaics

Thiên văn học

Tín hiệu canxi

Hình ảnh huỳnh quang

Đo lưu lượng

FRAP

FRET

Trật tự gen

Sàng lọc cấp cao

Chụp ảnh huỳnh quang độ phân giải cao

Chụp ảnh siêu phổ

LIBS

Chụp ảnh tế bào sống

Phát hiện đơn phân tử

TIRF

Các bài ứng dụng

Click for List

Tags: Camera hình ảnh

CÔNG TY TNHH HORIBA VIỆT NAM

Địa chỉ: P.6, Tầng 10, CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel/Fax: 024 37958552/53

Email: support.vn@horiba.com