CÔNG TY TNHH HORIBA VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 6, Tầng 10, CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel/Fax: 04 37958552/53

Liên hệ:

Sản phẩm của HORIBA Scientific (Raman, Huỳnh Quang, Phân tích hạt, ICP, GD, Phân tích huỳnh quang tia X...)

1. Ms. Phạm Ngọc Anh - TP Kinh doanh

Email: ngocanh.pham@horiba.com

Mobile: +84 (0) 969653005

2. Ms. Hoàng Thị Ngọc

Email: ngoc.hoang@horiba.com

Mobile: +84 (0) 969653006

Sản phẩm của HORIBA P&E - Process & Environmental (Thiết bị Quan trắc Môi trường nước, khí...)

Mr. Nguyễn Văn Dẫn

Email: nguyen.van-dan@horiba.com

Mobile: +84 (0) 969653008

CÔNG TY TNHH HORIBA VIỆT NAM

Địa chỉ: P.6, Tầng 10, CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel/Fax: 04 37958552/53

Email: support.vn@horiba.com