CÔNG TY TNHH HORIBA VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 6, Tầng 10, CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel/Fax: 024 37958552/53

Liên hệ:

Các sản phẩm của HORIBA Scientific (Thiết bị quang phổ Raman, Huỳnh Quang, Phân tích Kích thước hạt, Phân tích Huỳnh quang tia X....)

1. Ms. Phạm Ngọc Anh - TP Kinh doanh

Email: ngocanh.pham@horiba.com

Mobile: +84 (0) 969653005

2. Ms. Hoàng Thị Ngọc

Email: ngoc.hoang@horiba.com

Mobile: +84 (0) 969653006

Các sản phẩm của HORIBA P&E (Thiết bị quan trắc môi trường, phân tích khí thải, nước thải ....)

Mr. Nguyễn Văn Dẫn

Email: nguyen.van-dan@horiba.com

Mobile: +84 (0) 969653008

Phụ kiện và vật tư tiêu hao

Ms. Nguyễn Phương Anh - NV Dịch vụ khách hàng

Email: anh.phuong@horiba.com / sales.vn@horiba.com

Mobile: +84 (0) 936 364 299

CÔNG TY TNHH HORIBA VIỆT NAM

Địa chỉ: P.6, Tầng 10, CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel/Fax: 024 37958552/53

Email: support.vn@horiba.com