Thường dùng đo điện trở suất của nước siêu tinh khiết với độ chính xác cao. Gồm loại 1 cảm biến như HE-480R hoặc 2 cảm biến đồng thời như HE-960RW.
ĐIỆN TRỞ SUẤT

Phương pháp đo: cảm biến 2 điện cực

Độ tuyến tính: +/-0.5% dải đo

Phương pháp đo: cảm biến 2 điện cực

Độ tuyến tính: +/-0.5% dải đo

Hằng số cell: 0.01/cm

Cảm biến bù nhiệt: Pt 1000 Ω/0℃

Dải đo điện trở suất: 0 tới 2.00, 0 tới 20.00 MΩ·cm. Không bù nhiệt có thể đo tới 100.0 MΩ·cm

 

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây