Giới thiệu chung về HORIBA Scientific

HORIBA Scientifc là một mảng sản phẩm của Tập đoàn HORIBA, bao gồm dải rộng các thiết bị phân tích nguyên tố (GDS, ICP), phân tích huỳnh quang, thiết ...

Xem tiếp

HORIBA Jobin Yvon

Quang phổ quang học đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của vật lý hiện đại. Ngày nay, quang phổ quang học đã trở thành một phương pháp tiện ích ...

Xem tiếp

HORIBA

Kể từ khi thành lập năm 1953, HORIBA luôn giữ vững vị trí là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các thiết bị đo và phân tích cũng như cung cấp hàng loạ ...

Xem tiếp