Scientific1
Scientific 2
Scientific3
QUANG PHỔ PHÂN TỬ
QUANG PHỔ PHÂN TỬ
PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ
PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ
QUANG HỌC QUANG PHỔ
QUANG HỌC QUANG PHỔ
ĐẶC TÍNH BỀ MẶT
ĐẶC TÍNH BỀ MẶT
PHÂN TÍCH HẠT
PHÂN TÍCH HẠT
THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG
THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG
CÁC THIẾT BỊ KHÁC
CÁC THIẾT BỊ KHÁC

Các thiết bị ứng dụng trong khoa học hình sự, được sản xuất với bộ phận SPEX Forensics, Horiba Scientific, tại Edison, New Jersey, Hoa Kỳ. Khách hàng của chúng tôi là Cảnh sát, Công An, Quân đội, An Ninh Quốc gia... đã và đang được sử dụng ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm FBI...