PE1
PE3

Quản lý nước cấp, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự an toàn của con người, đòi hỏi các phép đo chính xác và đa dạng hơn. Các thiết bị đo chất lượng nước của HORIBA cho các cơ sở cấp nước sử dụng các công nghệ có độ nhạy cao và đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu của hệ thống kiểm soát chất lượng nước, chẳng hạn như độ pH, độ dẫn điện, clo dư và độ đục. Các thiết bị này cũng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như dễ bảo trì và giảm chi phí vận hành, đáp ứng nhiều loại ứng dụng, từ đầu vào đến đầu ra của quá trình cấp nước.

THIẾT BỊ GIÁM SÁT PHÂN PHỐI NƯỚC
THIẾT BỊ GIÁM SÁT PHÂN PHỐI NƯỚC
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây