PE1
PE3

Colifast® AS  cung cấp các thiết bị phân tích nhanh coliform trong nước. Gồm thiết bị cầm tay, hiện trường, thiết bị đo online, thiết bị phát hiện coliform online. Thiết bị online có thể thu thập mẫu đại diện tự động phân tích và báo cáo người dùng. Công nghệ phân tích chính xác, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và thân thiện môi trường.

Nhà sản xuất: Colifast – Na Uy

Colifast Field Kit (CMD) Kit hiện trường
Colifast Field Kit (CMD) Kit hiện trường

Colifast Field Kit là bộ thiết bị lưu động cho kiểm tra nhanh coliform trong nước tại hiện trường. Phương pháp chính của thiết bị là phương pháp nhanh cung cấp kết quả trong 15 phút hoặc chậm nhất là 2h. Ngoài ra, kit còn bao gồm các phương pháp xác định MPN (Most Probable Number) và kết quả hiện hữu/ vắng mặt. Quy trình rất đơn giản để thực hiện và không yêu cầu kỹ năng phòng thí nghiệm.

Colifast Field Kit với hộp kim loại lưu động và chắc chắn, toàn bộ các thiết bị yêu cầu cho phân tích nước bao gồm. Bộ Colifast Micro Detector (CMD)  được sử dụng  kết hợp với môi trường phát triển để xác định cụ thể vi khuẩn mục tiêu. Tổ hợp, tổ hợp cung cấp thiết bị phân tích đơn giản, cho kết quả nhanh xác định lượng coliform và vi khuẩn nhiệt dung trong nước. Phương pháp dựa trên bản quyển công nghệ của Colifast AS.

Hệ thống này có thể phát hiện tới 1 vi khuẩn mục tiêu/đơn vị mẫu.

Kit kiểm tra nhanh chất lượng cá
Kit kiểm tra nhanh chất lượng cá

KIT KIỂM TRA NHANH CHẤT LƯỢNG CÁ

Xác định nhanh vi khuẩn gây hư hỏng trong cá tươi

Cá được bảo quản lạnh sẽ phát triển hệ vi sinh vật quan thời gian, bao gồm vi khuẩn sản xuất sunfua (SPB), loại vi khuẩn chịu trách nhiệm chính gây hư cá.

KIT FAST Test được phát triển để đo mức vi khuẩn gây hư hỏng cá, bằng các xác định mức vi khuẩn này trong cá do sự thay đổi màu sắc vàng trong tới đen trong môi trường FAST. Mức SPB có thể ước tính từ thời gian làm thay đổi màu sắc. Mẫu có mức SPB cao sẽ thay đổi màu sắc nhanh hơn mẫu có mức SPB thấp. Có thể xác đinh mức SPB sau 3 giờ.

Nguyên lý đo dựa trên sự kết tủa ion sắt sunfua do sự phát triển của SPB trong môi trường FAST. Trong quá trình tăng trưởng SPB, ion sắt bị chuyển đổi thành ion sắt mang màu,  kết tủa như là sắt sunphua. Kết tủa đen của sắt sunphua này có thể quan sát bằng mắt thường.

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây