Scientific1
Scientific 2
Scientific3
PHÂN TÍCH CỠ HẠT TÁN XẠ LASER
PHÂN TÍCH CỠ HẠT TÁN XẠ LASER

HORIBA cung cấp thiết bị cho phân tích kích thước hạt, hình dạng hạt, thế zeta, và phân tích diện tích bề mặt. Đo lường kích thước hạt từ dưới 1 nanomet đến 30 mm, ở nồng độ khác nhau, từ 1 ppm đến 50 vol%. Các kỹ thuật phân tích được sử dụng bao gồm nhiễu xạ laser (Mie Thuyết), tán xạ ánh sáng động học, và phân tích hình ảnh động và tĩnh. (Đo cả hai kích thước hạt và thông tin hình dạng).

Thiết kế tiên tiến của HORIBA và phần mềm mạnh mẽ, kết hợp với các hệ thống xử lý mẫu linh hoạt có sẵn để đáp ứng mọi nhu cầu phân tích.  Có thể kết hợp các hệ thống bơm nhỏ cho vật liệu quý, tự động hóa, phát tán bột khô và kiểm soát nhiệt độ ... cung cấp các lựa chọn khác nhau cho người sử dụng.

 

PHÂN TÍCH CỠ HẠT NANO VÀ THẾ ZETA
PHÂN TÍCH CỠ HẠT NANO VÀ THẾ ZETA

 

 

 

 

PHÂN TÍCH CỠ HẠT QUA CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT NANO
PHÂN TÍCH CỠ HẠT QUA CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT NANO

ViewSizer 3000 là bước đột phá trong phân tích sự dịch chuyển của các hạt cỡ nano.