Semiconductor Banner
  • Model : OPGU-2100, OPGU-2200, OPGU-7100, OPGU-7200
  • Độ tinh khiết H2 tạo ra :  99.999% hoặc 99,99% 
  • Nguồn nước : nước sạch hoặc nước DI
  • Lưu lượng H2 tạo ra: 100 mL/phút hoặc 225 mL /phút
  • Thể tích bình chứa nước : 2 lít
  • Lượng nước sử dụng : khoảng 5.5 mL / giờ
  • Bảo hành : 1 năm
  • Xuất sứ : Nhật Bản
  • Hỗ trợ : 24/7 tại Việt Nam
  • Link : 
OPGU-Series
OPGU-Series
Khí Hydro tinh khiết được tạo ra bằng các điện phận nước mà không sử dụng dung dịch NaOH. (Phương pháp: Điện phân nước qua màng trao đổi Ion) Thiết bị có thể được sử dụng để cung cấp khí Hydro cho máy sắc khí kế, máy phân tích Hydrocarbon, máy phân tích SO2, v.v., cũng như nguồn khí hydro cho các phòng thí nghiệm vật lý và hóa học
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây