PE1
PE3

Máy đo TOC online: HORIBA Tocadero T1

Độ chụm phân tích cao nhất với thời gian đo ngắn.

Quá trình đốt ở nhiệt độ cao 1200 ° C, không chất xúc tác.

Yêu cầu vật liệu và chi phí hỗ trợ tối thiểu.

Chất lượng cao nhất: "Sản xuất tại Đức"

Hỗ trợ dịch vụ toàn cầu.

Hoặc 

Máy phân tích Tổng Các Bon Hữu cơ TOC trực tuyến liên tục HT-110 phù hợp để đo tổng số cacbon hữu cơ trong Nước tinh khiết (PW), Nước pha tiêm (WFI) và Nước tinh khiết cao (HPW). Thiết bị đang hoạt động theo USP 643. Nó được áp dụng cho sản xuất dược phẩm và / hoặc chất bán dẫn. Nguyên tắc đo dựa trên Ô xy hóa - UV và đo sự khác biệt về độ dẫn điện. Đo nồng độ TOC (nồng độ TOC 500 ppbC hoặc thấp hơn) là cần thiết để thực hiện kiểm soát chất lượng theo GMP (Thực hành sản xuất tốt).

THIẾT BỊ ĐO TOC T1
THIẾT BỊ ĐO TOC T1

Máy đo TOC online: HORIBA Tocadero T1

Độ chụm phân tích cao nhất với thời gian đo ngắn.

Quá trình đốt ở nhiệt độ cao 1200 ° C, không chất xúc tác.

Yêu cầu vật liệu và chi phí hỗ trợ tối thiểu.

Chất lượng cao nhất: "Sản xuất tại Đức"

Hỗ trợ dịch vụ toàn cầu.

TOC HT-110
TOC HT-110

Máy phân tích Tổng Các Bon Hữ cơ TOC trực tuyến liên tục HT-110 phù hợp để đo tổng số cacbon hữu cơ trong Nước tinh khiết (PW), Nước pha tiêm (WFI) và Nước tinh khiết cao (HPW). Thiết bị đang hoạt động theo USP 643. Nó được áp dụng cho sản xuất dược phẩm và / hoặc chất bán dẫn. Nguyên tắc đo dựa trên Ô xy hóa - UV và đo sự khác biệt về độ dẫn điện. Đo nồng độ TOC (nồng độ TOC 500 ppbC hoặc thấp hơn) là cần thiết để thực hiện kiểm soát chất lượng theo GMP (Thực hành sản xuất tốt).

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây