Hệ thống làm sạch tại chỗ CIP và hệ thống quy trình, công nghệ có thể sử dụng hệ thống đo độ dẫn kiểm soát nồng độ.
ĐO ĐỘ DẪN CIP HOẶC CÔNG NGHỆ

Do trách nhiệm phải cung cấp thực phẩm và đồ uống an toàn cho người tiêu dùng.

Trong sản xuất thực phẩm và đồ uống, ô nhiễm bởi các chất lạ và vi khuẩn là vấn đề lớn nhất

Nếu phải thu hồi sản phẩm là một tổn thất lớn cho doanh nghiệp, thương hiệu...

Do đó, cần phải có một hệ thống quy trình vệ sinh chất lượng cao.

Ngoài cảm biến độ dẫn thông thường (cắm vào ống/insertion), chúng tôi còn có loại cảm biến độ dẫn dòng chảy qua (flow-through), đảm bảo độ vệ sinh và chính xác cao.

                   

 

 

Điều kiện mẫu chất lỏng đo với cảm biến độ dẫn HORIBA FES 310 (flow-through) hoặc FES 220 (insertion):

Áp suất: 0~1MPa

Nhiệt độ: 0~110oC

Chịu nhiệt khử trùng: 140oC/0.6MPa trong 60 phút

Loại cảm biến 4 điện cực

Dải đo rộng và độ chính xác cao.

Dải đo độ dẫn: 0~500mS/cm

Dải đo nhiệt độ: 0~100oC

 

Với hệ thống làm sạch tại chỗ CIP cần lắp 1 hoặc 2 bộ đo độ dẫn để kiểm tra nồng độ hóa chất.
Với hệ thống quy trình, công nghệ có thể sử dụng hệ thống đo độ dẫn:

-Phát hiện giao diện: sản phẩm + nước rửa + hóa chất
-Kiểm soát nồng độ sản phẩm

Tags: CIP, flow through, độ dẫn, làm sạch tại chỗ

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây