Máy phân tích oxy/nitơ/hydro dòng EMGA giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí phân tích đồng thời nâng cao độ chính xác và chức năng phân tích. EMGA Series hỗ trợ mạnh mẽ việc nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu, phát triển vật liệu và kiểm soát chất lượng.
EMGA-Pro/EMGA-Expert

EMGA-Pro: Model tiêu chuẩn có đặc điểm phân tích tốc độ cao và khả dụng

EMGA-Expert: Model cao cấp có độ chính xác cao hơn và ứng dụng phân tích rộng hơn

  • Thiết bị có các chức năng điều hướng khác nhau
  • Nhiều tùy chọn
  • Sử dụng các thuật toán giúp giảm thời gian chu kỳ đo
  • Độ chính xác, độ lặp lại cao
  • Giảm thời gian và tần suất bảo trì

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

 

EMGA-Expert Series EMGA-30E

EMGA-Pro Series EMGA-20P+H

EMGA-Expert Series EMGA-20E

EMGA-Pro Series EMGA-20P

Nguyên tố đo

Ô xy/ Nitơ/ Hydro

Ô xy/ Nitơ

Loại khí đo

CO/CO2/N2/H2O

CO/CO2/N2

Detector

Ô xy

NDIR: phát hiện bằng CO/CO2

Nitơ

TDC

Hydro

NDIR: phát hiện bằng H2O

-

Dải đo

Có thể lên tới 100% wt bằng cách giảm tối đa trọng lượng mẫu

Ô xy

0.04ppm - 5%

Thấp: 0.1ppm – 0.3% hoặc cao: 0.1% - 5%

0.04ppm - 5%

Thấp: 0.1ppm – 0.3% hoặc cao: 0.1% - 5%

Nitơ

0.04ppm - 3%

Thấp: 0.1ppm – 0.3% hoặc cao: 0.1% - 3%

0.04ppm - 3%

Thấp: 0.1ppm – 0.3% hoặc cao: 0.1% - 3%

Hydro

0.08ppm - 0.25%

0.08ppm - 0.25%

 

 

Độ lặp lại chính xác

Ô xy

σn-1≦0.02 ppm hoặc RSD≦0.3%

Thấp: σn-1≦0.05 ppm hoặc RSD≦0.5%

σn-1≦0.02 ppm hoặc RSD≦0.3%

Thấp: σn-1≦0.05 ppm hoặc RSD≦0.5%

Nitơ

Hydro

σn-1≦0.04 ppm hoặc RSD≦2%

-

Trọng lượng mẫu

1g (có thể giảm)

Thời gian chu kỳ

~160 giây

Khí yêu cầu

Khí mang He/Ar: độ tinh khiết > 99.995%, Áp suất 0.35MPa
Ống thép không gỉ (đường kính ngoài 3mm) và các khớp nối phù hợp
Khí hoạt động là khí khô hoặc N2: Áp suất 0.45MPa
Ống Nylon (đường kính ngoài 6mm) và các ống nối phù hợp cách thiết bị 5m

Kích thước

665 x 710 x 725 (R x C x S)

Bộ làm sạch 420 x 778 x 500mm (R x C x S) – Bộ tản nhiệt 526 x 556 x 360mm (R x C x S)  

Trọng lượng

197kg (lò: 127kg và thiết bị đo: 70kg)

Bộ làm sạch: 28kg Bộ tản nhiệt: 33kg

Nguồn điện

Máy chính: AC200/220/230VAC +/-10% - 50/60 ± 1 Hz  12KVA (tối đa)

Bộ làm sạch chân không: AC 100V (bao gồm cả máy biến áp) 50/60 ± 1 Hz  1.5 KVA

Oxygen and Nitrogen determination in Boron Nitride
Oxygen and Nitrogen determination in Boron Nitride
This application note will show the relevance of the EMGA-920 to measure high levels of nitrogen while simultaneously determininig low levels of Oxygen with good precision.
Oxygen and Nitrogen determination in Aluminium Nitride
Oxygen and Nitrogen determination in Aluminium Nitride
This application note will show the relevance of the EMGA-920 to measure high level of Nitrogen while maintaining the needed precision for Oxygen determination in AIN.
The Hydrogen Analysis of Solid Samples
The Hydrogen Analysis of Solid Samples
Each year the marketplace sees increasing demands for the analysis of hydrogen contained in various sample materials.
Hydrogen Analysis in steel and metals: Solid Extraction or Fusion
Hydrogen Analysis in steel and metals: Solid Extraction or Fusion
EMGA has been designed for accurate measurements of hydrogen content in different sample types such as ferrous metals, non-ferrous metals, semiconductors or electronic materials. The hydrogen content is extracted by fusion of the sample in inert gas and analyzed by a high sensitivity thermal conductivity detector. It is also possible to avoid fusion and extract hydrogen content in the sample by heating below the melting point. The purpose of this note is to explain when to use fusion or solid extraction, the benefits, the applications and samples.
Sample Preparation and Sampling Methods for the Gas Analysis of Steel
Sample Preparation and Sampling Methods for the Gas Analysis of Steel
 
Quality Assurance for the Analysis of Steel by Gas Component Analysis
Quality Assurance for the Analysis of Steel by Gas Component Analysis
 
Analytical Chemistry in Chemicals
Analytical Chemistry in Chemicals
 
Battery Evaluation in Electrical Equipment
Battery Evaluation in Electrical Equipment
 
 

Tags: phân tích ô xy, Nitơ, hydro

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây