Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan (nồng độ thấp) Có độ ổn định cao trong việc đo đạc oxy hòa tan nồng độ thấp trong dung dịch HF. Tự động thay đổi dải đo giữa ug/L sang mg/L. Dải do: 0-20.00 mg/L.
HD-960L

Chức năng tự động thay đổi dải đo

Tự động thay đổi dải đo giữa ba giả ug/L sang mg/L, làm cho phương pháp đo có thể thực hiện với công suất phù hợp nhất.

Giai tiếp tiêu chuẩn (RS-485)

Có khả năng kiểm tra giá trị đo đạc, thay đổi và điều khiển cài đặt của thiết bị từ bên ngoài vị trí sử dụng của thiết bị.

Chức năng hiệu chỉnh đơn giản

HD-960L có chức năng hiệu chỉnh mức không cho dòng điện / dòng khí gas và hiểu chuẩn dải đo.

Khả năng đo đạc các mẫu nhỏ

Có thể do những mẫu nhỏ với lưu lượng thấp 15ml/p

Model Name HD-960L
Measurement range Repeatability Measurement range Repeatability
0.0 to 200.0 μg/L +/-1% FS
200 to 2000μg/L +/-1% FS
2.00 to 20.00mg/L +/-1% FS
Conditions measurement sample Sample Pressure 0 to 0.1MPa
Sample flow rate 15 to 200ml /min.
Sample temperature 10 to 45 °C
Sample HF concentration 0 to 5000ppm
Transmission output 4-20mA, 4points
Contact output 4 points
Power supply DC24V +/- 10% 15W
Combined Sensor unit DO-100
Combined Sensor #5600
Sample inlet/outlet 1/4 inch tube
scrollable

Schematics

Vui lòng liên lạc người phụ trách bộ phận bán dẫn của Horiba Vietnam để biết thêm chi tiết.

Nguyễn Thanh Sơn

Kỹ sư kinh doanh và ứng dụng – Phòng thiết bị bán dẫn

Mobile: +84-969-652-595 | Tel: +84 24 3795 8552 (Ext : 22)

Email: son1.nguyen@horiba.com

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây