Thiết bị đo độ dẫn với cảm biến carbon (nồng độ thấp) Chiều dài của cảm biến được giảm còn 50% so với model cũ. Bên cạnh đó, dải đo được mở rộng lên gấp 10 lần, cho phép hệ thống đo đạc cả các mẫu có nồng độ tương đối cao. Thiết bị thể sử dụng cảm biến thủ tinh kháng hóa chất hoặc cảm biến carbon, khiến thiết bị trở thành lý tưởng cho việc quản lý việc thu hồi, tái chế, pha loãng hóa chất cũng như nước tinh khiết.
HE-480C-GC
Sensor

ESH-01-L-GC5

(Cell constant : 0.1/cm)

ESH-1-L-GC9

(Cell constant : 1/cm)

 
Conductivity 0.00 to 20.00 µS/cm 0.0 to 200.0 µS/cm 0.0 to 200.0 µS/cm 0 to 2000 µS/cm *1
  20.00 to 70.00 µS/cm 200.0 to 999.9 µS/cm 200.0 to 700.0µS/cm 2000 to 9999 µS/cm *2
Repeatability

*1 Within +/- 0.5% of the full scale

*2 Within +/- 1.0% of the full scale

scrollable

Schematics

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây