Thiết bị đo độ dẫn với cảm biến carbon (nồng độ thấp) HE-960LC. Phần mềm và thuật toán kết hợp với cảm biến cho phép thực hiện đo đạc dải đo khác nhau mà không cần chuyển đổi. HE-960HC có thể được sử dụng như máy đo nồng đồ, đồng thời giám sát sự thay đổi nồng độ của hóa nhất định.
HE-960LC

Dải tương thích rộng: 0 - 1000 μS/cm, 0 - 10000 μS/cm (Sensor FS-07F).

Tự động đổi dải đo hiển thị

Kèm theo nhiều loại bù nhiệt

Chức năng chuyển đổi nồng độ

Cảm biến hai điện cực kháng hóa chất

Model HE-960LC
Measurement range 0 - 1000 μS/cm (cell constant: 0.1/cm)*
0 - 10000 μS/cm (cell constant: 1/cm)*
Repeatability Cell constant 0.1/cm 1.0/cm
0 to 1000 µS/cm +/- 0.5% FS -
0 to 2000 µS/cm - +/- 0.5% FS
2000 to 10000 µS/cm - +/- 0.5% FS
0.0 to 100 deg.C +/- 0.5 deg.C

Vui lòng liên lạc người phụ trách bộ phận bán dẫn của Horiba Vietnam để biết thêm chi tiết.

Nguyễn Thanh Sơn

Kỹ sư kinh doanh và ứng dụng – Phòng thiết bị bán dẫn

Mobile: +84-969-652-595 | Tel: +84 24 3795 8552 (Ext : 22)

Email: son1.nguyen@horiba.com

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây