Các trạm kiểm tra pin nhiên liệu Evaluator HT là các giải pháp đã được chứng minh đáp ứng các yêu cầu cụ thể của SOFC: nghiên cứu dài hạn, kiểm tra hiệu suất và mô tả đặc tính vật liệu của các tế bào đơn lẻ, thành phần, ngăn xếp, hộp nóng hoặc hệ thống hoàn chỉnh.
KIỂM TRA PIN NHIÊN LIỆU CHO SOFC

Các trạm kiểm tra HT đánh giá đảm bảo hoàn thành hiệu quả các chương trình kiểm tra tự động và chu trình nhiệt ở nhiệt độ lên đến 1.100 ° C.

Hệ thống kiểm tra pin nhiên liệu được trang bị với các thiết kế lò đã được chứng minh cũng như các mô-đun khác nhau để điều chỉnh có thể tái tạo, xác định  các ô hoặc ngăn xếp đơn lẻ. Các tùy chọn trộn khác nhau cho khí đầu vào cho phép mô phỏng bất kỳ kịch bản khí nhiên liệu nào.

Tất cả các giàn thử SOFC có thể được trang bị các mô-đun thích hợp hoặc được trang bị thêm để thử nghiệm điện phân SOFC.

Tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm pin nhiên liệu SOFC, HORIBA cung cấp các loại trạm thử nghiệm khác nhau:

Các yêu cầu Giải pháp
SOFC single fuel cell and component testing Trạm kiểm tra pin nhiên liệu có công suất pin nhiên liệu lên đến 2.000 W và dòng điện lên đến 1.000 A cho pin đơn SOFC cũng như các thành phần như MEA, điện cực, chất làm kín và chất xúc tác
Fuel cell stack and hot-box system testing Trạm kiểm tra pin nhiên liệu Công suất pin nhiên liệu lên đến 25 kW cho ngăn xếp SOFC và hộp nóng
SOFC Fuel cell system testing Trạm kiểm tra pin nhiên liệu Công suất pin nhiên liệu lên đến 25 kW cho thử nghiệm SOFC và hệ thống pin nhiên liệu cho các ứng dụng tĩnh
Production line Trạm thiêu kết để lắp ráp và quản lý chất lượng cho pin nhiên liệu SOFC

 

Mời Quý khách tìm hiểu thêm về sản phẩm này qua đường link:

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây