Modular Raman được thiết lập từ phố kế, thân kính hiển vi, nguồn laser, filters, sợi quang học ... cho độ phân giải phổ từ cơ bản đến phân giải cao, phù hợp với các chuyên gia về quang học, quang phổ
MODULAR RAMAN

HORIBA cung cấp các phố kế đa dạng, chiều dài tiêu cự và độ phân giải phù hợp với tất cả các yêu cầu, từ 140nm tới 550nm và cao hơn. Tất cả có thể được kết hợp với các tùy chọn đa dạng cho phép thiết lập máy quang phổ Raman hoàn chỉnh với kính hiển vi sợi quang đồng tiêu hoặc đầu lấy mẫu quang sợi.

 

Vui lòng click vào đây để có thêm thông tin về sản phẩm

 

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

  • Các máy quang phổ có độ chính xác cao với mức độ ánh sáng lạc thấp và các tùy chọn độ phân giải phổ.
  • Các detector CCD độ nhạy cao (được làm mát bằng nhiệt điện TE hoặc LN2) 
  • Các cách tử và các bộ phận quang học lấy mẫu được tối ưu hóa đối với phổ Raman
  • Các máy quang phổ có thể được nâng cấp để mở rộng kết hợp huỳnh quang, PL và quang phổ quang học.

Quý Khách vui lòng click vào đây để xem các máy quang phổ và detector có sẵn trong hệ thống sản phẩm của chúng tôi. 

Tags: Quang phổ Raman, Raman spectroscopy

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây