Khí Hydro tinh khiết được tạo ra bằng các điện phận nước mà không sử dụng dung dịch NaOH. (Phương pháp: Điện phân nước qua màng trao đổi Ion) Thiết bị có thể được sử dụng để cung cấp khí Hydro cho máy sắc khí kế, máy phân tích Hydrocarbon, máy phân tích SO2, v.v., cũng như nguồn khí hydro cho các phòng thí nghiệm vật lý và hóa học
OPGU-Series

Trang bị nhiều cảm biến an toàn
Cảm biến điện áp, cảm biến mực nước, cảm biến áp suất và cảm biến rung động (tùy chọn, thiết kế mới) được trang bị để theo dõi tình trạng thiết bị liên tục. Thêm vào đó, thiết bị sinh khí Hydro có thể được dừng khi có tín hiệu báo động.

Thiết kế nhỏ gọn với chỉ 15cm chiều rộng
Thiết kể mỏng đẻ phủ hợp với các thiết bị phân tích và sắc khí kế.
 

OPGU-7100

Evolved gas H299.999% or more (dew point -65°C)
Generated flow rate 100mL/min(at 25℃ 1013hPa)
Generated pressure 20-400kPa (variable)
Operating temperature 5〜40℃
Pure water tank 2L
Pure water used Ion exchange water (0.1~0.2μS/cm)

Pure water consumption

Approx. 5.5 mL/h (when 100 mL/min is generated)
power AC100V 50/60Hz 100VA
Hydrogen gas outlet Main body Rc1/8 "Pipe fitting for female thread φ3"
weight 10 kg (without water)
scrollable

OPGU-7200

Evolved gas H299.999% or more (dew point -65°C)
Generated flow rate 225mL/min (at 25℃ 1013hPa)
Generated pressure 20-400kPa (variable)
Operating temperature 5〜40℃
Pure water tank 2L
Pure water used Ion exchange water (0.1~0.2μS/cm)

Pure water consumption

Approx. 5.5 mL/h (when 100 mL/min is generated)
power AC100V 50/60Hz 100VA
Hydrogen gas outlet Main body Rc1/8 "Pipe fitting for female thread φ3"
weight 11 kg (without water)
scrollable

OPGU-2100

Evolved gas H299.99% or more (without water)
Generated flow rate 100mL/min(at 25℃ 1013hPa)
Generated pressure 20-400kPa (variable)
Operating temperature 5〜40℃
Pure water tank 2L
Pure water used Ion exchange water (0.1~0.2μS/cm)

Pure water consumption

Approx. 5.5 mL/h (when 100 mL/min is generated)
power AC100V 50/60Hz 100VA
Hydrogen gas outlet Main body Rc1/8 "Pipe fitting for female thread φ3"
weight 10 kg (without water)
scrollable

OPGU-2200

Evolved gas H299.99% or more (without water)
Generated flow rate 225mL/min(at 25℃1013hPa)
Generated pressure 20-400kPa (variable)
Operating temperature 5〜40℃
Pure water tank 2L
Pure water used Ion exchange water (0.1~0.2μS/cm)

Pure water consumption

Approx. 5.5 mL/h (when 100 mL/min is generated)
power AC100V 50/60Hz 200VA
Hydrogen gas outlet Main body Rc1/8 "Pipe fitting for female thread φ3"
weight 11 kg (without water)

*Nhiệt độ hóa hơi phụ thuộc vào điều kiện sử dụng. Vui lòng liên hệ Horiba để biết chi tiết và các thông số kỹ thuật khác.

*Độ tinh khiết của khí sinh ra không bao gồm N2 và O2.

 

Vui lòng liên lạc người phụ trách bộ phận bán dẫn của Horiba Vietnam để biết thêm chi tiết.

Nguyễn Thanh Sơn

Kỹ sư kinh doanh và ứng dụng – Phòng thiết bị bán dẫn

Mobile: +84-969-652-595 | Tel: +84 24 3795 8552 (Ext : 22)

Email: son1.nguyen@horiba.com

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây