Phần mềm này cho phép điều khiển MFC của HORIBA trên máy tính xách tay/ để bàn. Không yêu cầu thiết bị điều khiển tương tự thông thường và phần mềm có thể lập công thức cho tốc độ dòng khí, biểu đồ, điều chỉnh điểm 0 và theo dõi trạng thái của MFC.
PHẦN MỀM RYOMA

Phần mềm này cho phép điều khiển MFC của HORIBA trên máy tính xách tay/ để bàn.
Không yêu cầu thiết bị điều khiển tương tự thông thường và phần mềm có thể lập công thức cho tốc độ dòng khí, biểu đồ, điều chỉnh điểm 0 và theo dõi trạng thái của MFC.

 

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

Vui lòng liên lạc người phụ trách bộ phận bán dẫn của Horiba Vietnam để biết thêm chi tiết.

Nguyễn Thanh Sơn

Kỹ sư kinh doanh và ứng dụng – Phòng thiết bị bán dẫn

Mobile: +84-969-652-595 | Tel: +84 24 3795 8552 (Ext : 22)

Email: son1.nguyen@horiba.com

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây