HORIBA Scientific nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng cho phù hợp với phòng thí nghiệm.
Quang phổ phát xạ Plasma ICP-OES theo yêu cầu

HORIBA Scientific nhận sản xuất các thiết bị quang phổ phát xạ plasma theo yêu cầu của khách hàng để phù hợp với các phòng thí nghiệm thuộc các lĩnh vực đặc biệt như:

 

 

Vui lòng click vào đây để có thêm thông tin về sản phẩm

  • Phóng xạ
  • Hạt nhân
  • Glove Box
  • Kiểm soát quy trình
  • Phòng thí nghiệm lưu động
  • Phòng thí nghiệm trên tàu
  •  

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

Tags: Horiba Vietnam, quang phổ phát xạ plasma, ICP-OES

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây