PE1
PE3

Colifast Field Kit là bộ thiết bị lưu động cho kiểm tra nhanh coliform trong nước tại hiện trường. Phương pháp chính của thiết bị là phương pháp nhanh cung cấp kết quả trong 15 phút hoặc chậm nhất là 2h. Ngoài ra, kit còn bao gồm các phương pháp xác định MPN (Most Probable Number) và kết quả hiện hữu/ vắng mặt. Quy trình rất đơn giản để thực hiện và không yêu cầu kỹ năng phòng thí nghiệm.

Colifast Field Kit với hộp kim loại lưu động và chắc chắn, toàn bộ các thiết bị yêu cầu cho phân tích nước bao gồm. Bộ Colifast Micro Detector (CMD)  được sử dụng  kết hợp với môi trường phát triển để xác định cụ thể vi khuẩn mục tiêu. Tổ hợp, tổ hợp cung cấp thiết bị phân tích đơn giản, cho kết quả nhanh xác định lượng coliform và vi khuẩn nhiệt dung trong nước. Phương pháp dựa trên bản quyển công nghệ của Colifast AS.

Hệ thống này có thể phát hiện tới 1 vi khuẩn mục tiêu/đơn vị mẫu.

Kit test hiện trường
Kit test hiện trường
Colifast Field Kit với hộp kim loại lưu động và chắc chắn, toàn bộ các thiết bị yêu cầu cho phân tích nước bao gồm. Bộ Colifast Micro Detector (CMD) được sử dụng kết hợp với môi trường phát triển để xác định cụ thể vi khuẩn mục tiêu. Tổ hợp, tổ hợp cung cấp thiết bị phân tích đơn giản, cho kết quả nhanh xác định lượng coliform và vi khuẩn nhiệt dung trong nước. Phương pháp dựa trên bản quyển công nghệ của Colifast AS. Hệ thống này có thể phát hiện tới 1 vi khuẩn mục tiêu/đơn vị mẫu
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây