Scientific1
Scientific 2
Scientific3

Huỳnh quang điện tử (CL): photons (ánh sáng) phát ra từ mẫu huỳnh quang do tác động của chùm tia điện tử. CL được thu nhận nhờ giao diện quang học và quang phổ được phân tích cung cấp thông tin chi tiết về tính chất vật lý của mẫu tới cấp nanometer.

 

 

Cathodoluminescence F-CLUE
Cathodoluminescence F-CLUE
F-CLUE là giải pháp sợi quang cung cấp giao diện linh hoạt cho việc chụp ảnh Huỳnh quang ca tốt (Cathadoluminescence) và phân tích phổ
Cathodoluminescence H-CLUE
Cathodoluminescence H-CLUE
Giải pháp kết nối trực tiếp H-CLUE mang lại hiệu năng cao nhất cho việc phân tích phổ và chụp ảnh Cathodoluminescence. Thiết kế dạng mô đun, linh hoạt bởi mô đun OptiLink được đặt giữa giao diện gương có thể thu gọn và máy quang phổ, mang lại nhiều khả năng chụp ảnh CL như CL phân cực, RGB CL, CL phân giải góc và CL phân giải thời gian.
Cathodoluminescence i-CLUE
Cathodoluminescence i-CLUE
i-CLUE là dòng chụp ảnh Cathodoluminescence hiệu suất cao nhất. Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để thu hình ảnh CL, giúp việc phân tích kết cấu mẫu nano năng suất. Dựa trên thiết kế mô đun quang sợi, i-CLUE là giải pháp nền tảng có thể được nâng cấp thành hệ thống phân tích CL siêu phổ F-CLUE sau này.
Cathodoluminescence R-CLUE
Cathodoluminescence R-CLUE
Giải pháp kết hợp sợi quang tất cả trong một R-CLUE giúp phân tích phổ và chụp ảnh đồng vị Raman, photoluminescence và cathodoluminescence. R-CLUE tận dụng các kiến thức về phổ Raman và PL với các cấu kiện quang học đã được kiểm chứng, đảm bảo độ ổn định quang học, độ lặp lại và hiệu suất thu tín hiệu.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây