PE1
PE3

LO-300 phát hiện và cảnh báo sớm sự rò rỉ dầu trực tuyến nhờ có nguồn Laser và camera giám sát (tùy chọn).
Liên hệ thông tin chi tiết email @: nguyen.van-dan@horiba.com

LO-300
LO-300
LO-300 phát hiện và cảnh báo sớm sự rò rỉ dầu trực tuyến nhờ có nguồn Laser và camera giám sát (tùy chọn). Liên hệ thông tin chi tiết email @: nguyen.van-dan@horiba.com
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây