PE1
PE3

HORIBA đã cung cấp máy phân tích khí thải online trên 50 năm và đã phát minh ra một số công nghệ máy phân tích và hệ thống lấy mẫu khí. HORIBA đã cung cấp hơn 100000 máy đo cho đến nay trên toàn thế giới và có thị phần lớn tại Nhật Bản đối với các ứng dụng nhà máy nhiệt điện. Chúng tôi có thể cung cấp các hệ thống quan trắc khí thải ống khói tự động liên tục CEMS tuân thủ những quy định ở các khu vực khác nhau như Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam với bề dày kiến thức và kinh nghiệm.

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây