Scientific1
Scientific 2
Scientific3

Thiết bị phân tích diện tích bề mặt tiên tiến nhất của HORIBA, SA-9650 series mang tới sự tiện lợi, tốc độ vượt trội và chi phí thấp đối với nhiều loại vật liệu. Thiết bị có khả năng thực hiện nhanh các phép đo diện tích bề mặt đơn điểm hoặc đa điểm bằng kỹ thuật dòng khí (động học) để thu được dữ liệu hấp phụ và giải hấp khí.

Thiết bị phân tích diện tích bề mặt
Thiết bị phân tích diện tích bề mặt
Thiết bị phân tích diện tích bề mặt tiên tiến nhất của HORIBA, SA-9650 series mang tới sự tiện lợi, tốc độ vượt trội và chi phí thấp đối với nhiều loại vật liệu. Thiết bị có khả năng thực hiện nhanh các phép đo diện tích bề mặt đơn điểm hoặc đa điểm bằng kỹ thuật dòng khí (động học) để thu được dữ liệu hấp phụ và giải hấp khí.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây