Scientific1
Scientific 2
Scientific3
Quang phổ huỳnh quang Thời gian sống Life time nghiên cứu sự thay đổi huỳnh quang theo thời gian của một mẫu khi chiếu với ánh sáng UV, ánh sáng nhìn thấy hoặc IR gần. Sự phân rã huỳnh quang này có thể được đo trong một phạm vi thời gian rộng: từ Pico giây tới một mili giây và hơn thế nữa.
 
 
 
DELTAPRO
DELTAPRO
Giải pháp đơn giản để đếm photon đơn tương quan thời gian (TCSPC) trong giải từ pico giây đến 1 giây
DELTAFLEX
DELTAFLEX
DeltaFlex là máy quang phổ huỳnh quang đo thời gian sống (lifetime) phát quang khác nhau từ 25ps đến 1 giây, hơn 11 bậc độ lớn, không cần phải thay đổi cáp hoặc thẻ. Thiết kế mới mang lại sự đơn giản, tự động phát hiện phụ kiện mới.
ULTIMA™ EXTREME
ULTIMA™ EXTREME
Thiết bị phân tích huỳnh quang lifetime hoạt động bằng nguồn laser ánh sáng trắng siêu liên tục tích hợp hoàn toàn.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây