Semiconductor Banner
MÁY SINH KHÍ H2
MÁY SINH KHÍ H2
  • Model : OPGU-2100, OPGU-2200, OPGU-7100, OPGU-7200
  • Độ tinh khiết H2 tạo ra : 99,99% hoặc 99.999%
  • Nguồn nước : nước sạch hoặc nước DI
  • Lưu lượng H2 tạo ra: 225 mL /phút
  • Thể tích bình chứa nước : 2 lít
  • Lượng nước sử dụng : khoảng 5.5 mL / giờ
  • Link : 
BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG KHÍ
BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG KHÍ
BỘ HIỆU CHUẨN LƯU LƯỢNG CHÍNH XÁC CAO
BỘ HIỆU CHUẨN LƯU LƯỢNG CHÍNH XÁC CAO
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây