PE1
PE3
TW-150
TW-150
Máy phân tích TW-150 của HORIBA là một hệ thống đo lường chất lượng nước được thiết kế cho các nhà máy phân phối nước uống và nước sinh hoạt hoặc nước cấp. TW-150 có thể theo dõi liên tục lên tới 7 thông số theo lựa chọn gồm độ đục, màu sắc, Clo dư tự do, áp lực nước, độ dẫn, nhiệt độ và pH mà không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc thử nào. Với phương pháp không cần sử dụng hóa chất này, nó có thể giảm chi phí vận hành và cải thiện việc kiểm soát quá trình.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây