Semiconductor Banner

Thiết bị trộn tĩnh nội tuyến(in-line - trong dòng) không cần nguồn điện. Thiết bị trộn nhỏ gọn, với hiệu suất trộn cực cao sử dụng một lỗ đặc biệt thay đổi liên tục hướng của dòng khí/ lỏng. Ngoài ra, nó có cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ và có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

Ứng dụng: 

Trộn khí đầu đốt cho lò công nghiệp và xử lý nhiệt Trộn khí đầu đốt quay, trộn tạo khí tiêu chuẩn, trộn khí hỗ trợ laser excimer, tạo khí hỗn hợp cho đóng gói thực phẩm, v.v.

 

   
   

 

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây