PE1
PE3

Máy phân tích Tổng Các Bon Hữ cơ TOC trực tuyến liên tục HT-110 phù hợp để đo tổng số cacbon hữu cơ trong Nước tinh khiết (PW), Nước pha tiêm (WFI) và Nước tinh khiết cao (HPW). Thiết bị đang hoạt động theo USP 643. Nó được áp dụng cho sản xuất dược phẩm và / hoặc chất bán dẫn. Nguyên tắc đo dựa trên Ô xy hóa - UV và đo sự khác biệt về độ dẫn điện. Đo nồng độ TOC (nồng độ TOC 500 ppbC hoặc thấp hơn) là cần thiết để thực hiện kiểm soát chất lượng theo GMP (Thực hành sản xuất tốt).

TOC HT-110
TOC HT-110
Máy phân tích Tổng Các Bon Hữu cơ TOC trực tuyến liên tục HT-110 phù hợp để đo tổng số cacbon hữu cơ trong Nước tinh khiết (PW), Nước pha tiêm (WFI) và Nước tinh khiết cao (HPW). Thiết bị đang hoạt động theo USP 643. Nó được áp dụng cho sản xuất dược phẩm và / hoặc chất bán dẫn. Nguyên tắc đo dựa trên Ô xy hóa - UV và đo sự khác biệt về độ dẫn điện. Đo nồng độ TOC (nồng độ TOC 500 ppbC hoặc thấp hơn) là cần thiết để thực hiện kiểm soát chất lượng theo GMP (Thực hành sản xuất tốt).
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây