Các trạm thử nghiệm Evaluator LT được thiết kế lý tưởng cho các yêu cầu thử nghiệm cụ thể của pin nhiên liệu nhiệt độ thấp và cung cấp một loạt các tùy chọn thử nghiệm riêng lẻ.
THỬ NGHIỆM PIN NĂNG LƯỢNG PEM

Các hệ thống thử nghiệm này, pin nhiên liệu PEM và DMFC cũng như các thành phần có thể được đánh giá trong phạm vi nhiệt độ từ -40°C đến 250°C và dải công suất từ 1 W đến 250 kW.

Các tùy chọn làm ẩm động và mức áp suất hệ thống cho phép chạy bất kỳ chương trình thử nghiệm nào và chu kỳ tải đặc trưng cho các ứng dụng pin nhiên liệu di động, tĩnh và di động.

Tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm, HORIBA cung cấp các loại thiết bị thử nghiệm pin nhiên liệu khác nhau:
 

Các Dòng sản phẩm Đặc điểm chính
Kiểm tra thanh phần và Pin PEM đơn   Trạm kiểm tra công suất pin nhiên liệu lên đến 2.000 W và dòng lên đến 1.000 A cho PEM hoặc các thành phần như GDL, MEA, điện cực, sealings, tấm lưỡng cực và bộ xúc tác
Kiểm tra cụm Pin nhiên liệu  Trạm kiểm tra công suất pin nhiên liệu lên đến 250 kw trở lên cho PEM, cho các ứng dụng di động hoặc tĩnh
Hệ thống kiểm tra Pin nhiên liệu PEM Trạm thử nghiệm công suất pin nhiên liệu lên đến 250 kw trở lên cho các hệ thống pin nhiên liệu PEM hoàn chỉnh cho các ứng dụng di động hoặc tĩnh
Thử nghiệm cân bằng Trạm thử nghiệm để thử nghiệm các thành phần của hệ thống pin nhiên liệu
Dây truyền sản xuất pin nhiên liệu Dây truyền công nghiệp để sản xuất, nghiệm thu cuối cùng và quản lý chất lượng trong quá trình

 

Mời Quý khách tìm hiểu thêm về sản phẩm ở Link này:

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây