Cá được bảo quản lạnh sẽ phát triển hệ vi sinh vật quan thời gian, bao gồm vi khuẩn sản xuất sunfua (SPB), loại vi khuẩn chịu trách nhiệm chính gây hư cá. KIT FAST Test được phát triển để đo mức vi khuẩn gây hư hỏng cá, bằng các xác định mức vi khuẩn này trong cá do sự thay đổi màu sắc vàng trong tới đen trong môi trường FAST. Mức SPB có thể ước tính từ thời gian làm thay đổi màu sắc. Mẫu có mức SPB cao sẽ thay đổi màu sắc nhanh hơn mẫu có mức SPB thấp. Có thể xác đinh mức SPB sau 3 giờ.
FAST Fish test kiểm tra nhanh chất lượng cá

Nguyên lý đo dựa trên sự kết tủa ion sắt sunfua do sự phát triển của SPB trong môi trường FAST. Trong quá trình tăng trưởng SPB, ion sắt bị chuyển đổi thành ion sắt mang màu,  kết tủa như là sắt sunphua. Kết tủa đen của sắt sunphua này có thể quan sát bằng mắt thường.

Thời gian thay đổi màu sắc (giờ)

Vàng → Đen

Tổng SPB/g

Chất lượng cá

3-6

> 5 000 000

Kém

7-10

500 000 - 5 000 000

Trung bình

11-12

1000 - 500 000

Tốt

 1. Lấy 1cm3 mẫu cá

 

2. Đặt trong ống nghiệm FAST.   

3. Đặt vào tủ ấm 30°C

(tủ ấm khách cần chuẩn bị, hoặc lựa chọn mua)

4. Đọc kết quả đơn giản.

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây