PE1
PE3

KIT KIỂM TRA NHANH CHẤT LƯỢNG CÁ

Xác định nhanh vi khuẩn gây hư hỏng trong cá tươi

Cá được bảo quản lạnh sẽ phát triển hệ vi sinh vật quan thời gian, bao gồm vi khuẩn sản xuất sunfua (SPB), loại vi khuẩn chịu trách nhiệm chính gây hư cá.

KIT FAST Test được phát triển để đo mức vi khuẩn gây hư hỏng cá, bằng các xác định mức vi khuẩn này trong cá do sự thay đổi màu sắc vàng trong tới đen trong môi trường FAST. Mức SPB có thể ước tính từ thời gian làm thay đổi màu sắc. Mẫu có mức SPB cao sẽ thay đổi màu sắc nhanh hơn mẫu có mức SPB thấp. Có thể xác đinh mức SPB sau 3 giờ.

Nguyên lý đo dựa trên sự kết tủa ion sắt sunfua do sự phát triển của SPB trong môi trường FAST. Trong quá trình tăng trưởng SPB, ion sắt bị chuyển đổi thành ion sắt mang màu,  kết tủa như là sắt sunphua. Kết tủa đen của sắt sunphua này có thể quan sát bằng mắt thường.

FAST Fish test kiểm tra nhanh chất lượng cá
FAST Fish test kiểm tra nhanh chất lượng cá
Cá được bảo quản lạnh sẽ phát triển hệ vi sinh vật quan thời gian, bao gồm vi khuẩn sản xuất sunfua (SPB), loại vi khuẩn chịu trách nhiệm chính gây hư cá. KIT FAST Test được phát triển để đo mức vi khuẩn gây hư hỏng cá, bằng các xác định mức vi khuẩn này trong cá do sự thay đổi màu sắc vàng trong tới đen trong môi trường FAST. Mức SPB có thể ước tính từ thời gian làm thay đổi màu sắc. Mẫu có mức SPB cao sẽ thay đổi màu sắc nhanh hơn mẫu có mức SPB thấp. Có thể xác đinh mức SPB sau 3 giờ.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây