Semiconductor Banner
  • Model : OPGU-2100, OPGU-2200, OPGU-7100, OPGU-7200
  • Độ tinh khiết H2 tạo ra :  99.999% hoặc 99,99% 
  • Nguồn nước : nước sạch hoặc nước DI
  • Lưu lượng H2 tạo ra: 100 mL/phút hoặc 225 mL /phút
  • Thể tích bình chứa nước : 2 lít
  • Lượng nước sử dụng : khoảng 5.5 mL / giờ
  • Bảo hành : 1 năm
  • Xuất sứ : Nhật Bản
  • Hỗ trợ : 24/7 tại Việt Nam
  • Link : 
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây