Scientific1
Scientific 2
Scientific3

 

Một thiết bị có thể phân tích 3 thông số đặc trưng của các hạt nano: kích thước hạt, thế zeta và trọng lượng phân tử

 

 

SZ-100V2 Series*
SZ-100V2 Series*
Thiết bị phân tích tiên tiến giải quyết những bí ẩn của thế giới nano. Một thiết bị duy nhất phân tích ba tham số đặc trưng cho các hạt nano: kích thước hạt, thế năng zeta và trọng lượng phân tử.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây