Scientific1
Scientific 2
Scientific3

ViewSizer 3000 là bước đột phá trong phân tích sự dịch chuyển của các hạt cỡ nano.

ViewSizer 3000
ViewSizer 3000
Bằng cách kết hợp đồng thời 3 nguồn sáng khác nhau (xanh dương, xanh lục và đỏ), thiết bị có thể lựa chọn các điều kiện tối ưu để phân tích bất kỳ mẫu nào, vượt qua giới hạn của phương pháp phân tích dịch chuyển của hạt nano khi phân tích các mẫu đa phân tán và có thể quan sát được dải kích thước thạt lớn hơn nhiều.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây