Bằng cách kết hợp đồng thời 3 nguồn sáng khác nhau (xanh dương, xanh lục và đỏ), thiết bị có thể lựa chọn các điều kiện tối ưu để phân tích bất kỳ mẫu nào, vượt qua giới hạn của phương pháp phân tích dịch chuyển của hạt nano khi phân tích các mẫu đa phân tán và có thể quan sát được dải kích thước thạt lớn hơn nhiều.
ViewSizer 3000

Đối với công nghệ phân tích sự dịch chuyển các hạt cỡ nano thông thường, thiết bị sẽ hiển thị sự tán xạ từ các hạt nano riêng biệt trong huyền phù. Dữ liệu này sau đó sẽ được sử dụng để xác định sự dịch chuyển của hạt và suy ra kích thước của hạt nhờ hệ thức Stokes-Einstein. Bằng cách sử dụng thể tích mẫu chiếu sáng và chụp ảnh đã biết, mật độ của số hạt được xác định. Do đó, từ một phép đo có thể xác định được 2 thông tin quan trọng: sự phân bố kích thước hạt và mật độ của hạt.

Bằng cách kết hợp đồng thời 3 nguồn sáng khác nhau (xanh dương, xanh lục và đỏ), thiết bị có thể lựa chọn các điều kiện tối ưu để phân tích bất kỳ mẫu nào, vượt qua giới hạn của phương pháp phân tích dịch chuyển của hạt nano khi phân tích các mẫu đa phân tán và có thể quan sát được dải kích thước thạt lớn hơn nhiều.

Thiết bị có những đặc điểm sau:

 • Sự phân bố kích thước hạt và quan sát độ phân giải cao bằng việc sử dụng CMOS camera với độ nhạy cao
 • Dải rộng kích thước hạt trong cùng mẫu
 • Đa nguồn sáng đồng thời
 • Lý tưởng cho kiểm soát động năng của các hạt nano
 • Có thể tùy chọn thêm Huỳnh quang Fluorescene với bộ lọc thích hợp cho từng ứng dụng cụ thể

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

 • Dải kích thước hạt: 10 nm tới 2 µm
 • Thể tích mẫu điển hình: 350 µL tới 1 mL
 • Mật độ mẫu điển hình: 5 x 10^6 tới 2 x 10^8 hạt/mL (tùy thuộc vào mẫu)
 • Dải nhiệt độ mẫu (được kiểm soát): 10 °C tới 50 °C, ± 0.1 °C
 • Kích thước: 55 cm R x 66 cm S x 35 cm C
 • Khối lượng: 27 kg
 • Môi trường hoạt động: 15 °C tới 30 °C với độ ẩm < 85%

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi 

 • 100 nm PSL size standard
 • 10 mm cuvette
 • Glass cuvette insert
 • Magnetic stir bar
 • Hook tool for inserts
 • X-stage control wrench
 • Các nghiên cứu về vaccine và virus (Covid-19)
 • Hệ vận chuyển thuốc Drug delivery system (Lyposome)
 • Các nghiên cứu về Gen (Gen therapy)
 • Extracellular Vesicles (EV)
 • Nanobubbles
 • Pin
 • Chất xúc tác
 • Đánh bóng cơ học hóa chất
 • Ổn định chất keo
 • Mỹ phẩm
 • Sinh thái học
 • Năng lượng
 • Khoa học môi trường
 • Exosome, microvesicles và các hạt sinh học khác
 • Bột kim loại Limnology
 • Hải dương học
 • Dược phẩm
 • Sắc tố và mực
 • Polime
 • Tập hợp protein
 • Chất bán dẫn
 • Virus
 • Chất lượng nước và xử lý

Tags: phân tích kích thước hạt; phân tích dịch chuyển hạt, phân tích vi nhựa, microplastics

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây