PE1
PE3

Máy đo TOC online: HORIBA Tocadero T1

Độ chụm phân tích cao nhất với thời gian đo ngắn.

Quá trình đốt ở nhiệt độ cao 1200 ° C, không chất xúc tác.

Yêu cầu vật liệu và chi phí hỗ trợ tối thiểu.

Chất lượng cao nhất: "Sản xuất tại Đức"

Hỗ trợ dịch vụ toàn cầu.

TOC T1
TOC T1
Máy đo TOC online: HORIBA Tocadero T1 Độ chụm phân tích cao nhất với thời gian đo ngắn. Quá trình đốt ở nhiệt độ cao 1200 ° C, không chất xúc tác. Yêu cầu vật liệu và chi phí hỗ trợ tối thiểu. Chất lượng cao nhất: "Sản xuất tại Đức" Hỗ trợ dịch vụ toàn cầu.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây