Máy đo TOC online: HORIBA Tocadero T1 Độ chụm phân tích cao nhất với thời gian đo ngắn. Quá trình đốt ở nhiệt độ cao 1200 ° C, không chất xúc tác. Yêu cầu vật liệu và chi phí hỗ trợ tối thiểu. Chất lượng cao nhất: "Sản xuất tại Đức" Hỗ trợ dịch vụ toàn cầu.
TOC T1

Đốt nhiệt độ cao ở 1200 ° C

Không có chất xúc tác

Đầu dò NDIR đo CO2

Đầu dò ECD đo TNb (tùy chọn: phát hiện CLD / NDUV đo TNb)

Phương pháp phân tích TC, NPOC, TNb (TOCdiff, POC / VOC, TIC)

Tuân thủ DIN EN 1 484 (TOC)

DIN EN 1 2260 (TNb)

Hoặc TOC diff theo TCVN 6634:2000 (ISO 8245 : 1999)

1 hoặc 2 điểm lấy mẫu

Thời gian chu kỳ TC / TOC <= 3 phút phút

Không có bộ phận chuyển động – sử dụng hệ thống van

Dải đo: 0–1 0 ppm, 0–1 00 ppm, 0–1 000 ppm, 0–1 0000 ppm (lựa chọn: 0–100000 ppm)

Giới hạn phát hiện: 0,1 ppm

Chu kỳ đo < =3 min.

Độ lặp lại: ± 2 % dải đo

TDS: lên tới 200 g/l (20% NaCl)

Ứng dụng quan trắc TOC, TN, COD (tương quan), VOC trong nước tại hiện trường online tự động hoặc tại phòng thí nghiệm phân tích

Nước thải

Nước công nghệ

Nước cấp

Nước làm mát

Nước ngưng tụ thu hồi

Nước cấp cho nồi hơi

Uống nước

Nước ờ bề mặt

Nước biển

Tags: TOC, NPOC, TN, COD, online, tự động, liên tục

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây