Scientific1
Scientific 2
Scientific3

Bất kể mẫu của bạn là gì... chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho WEEE/RoHS/ELV

WEEE/RoHS image

Theo chỉ thị của EU, việc kiểm tra các nguyên tố độc hại là điều bắt buộc bao gồm Pb, Cd, Hg, Cr (VI) và Br. Chỉ thị WEEE có hiệu lực ngày 13/8/2005 và chỉ thị RoHS có hiệu lực ngày 1/7/2006. End of Life Vehicle (ELV), là chỉ thị ngăn cấm sử dụng các chất độc hại trong các phương tiện giao thông có hiệu lực từ tháng 7, năm 2003.

  • RoHS - Hạn chế sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử.
  • ELV - End of Life Vehicles

Huỳnh quang tia X là công nghệ cho phép phân tích nhanh và không phá hủy các loại nguyên liệu và linh kiện cho sản xuất. Thời gian phân tích được tính bằng phút để đạt độ nhạy dưới 100 ppm (0.01%)

Dòng XGT cung cấp giới hạn phát hiện ở mức 1 ppm (0.0001%). Đầu phóng tia X tiêu chuẩn 1.2 mm, cho phép phân tích các thành phần và các linh kiện dù là rất nhỏ một cách riêng rẽ.

MESA-50K
MESA-50K
Dòng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X mới với buồng mẫu lớn, được trang bị đầu dò SDD không sử dụng nitơ lỏng. Ứng dụng cho tiêu chuẩn ROHS/ELV/WEEE Có thể chọn thêm chức năng phân tích As/Sb và đo độ dày đa lớp mạ/lớp phủ.
MESA-50
MESA-50
HORIBA cung cấp các thiết bị phân tích huỳnh quang tia X seri XGT-WR trên thị trường trong nhiều năm qua để mang tới phương pháp đo nhanh các mẫu có chứa các nguyên tố độc hại như Pb, Cd, Hg, Cr, Br, Sb, As cho RoHS, ELV, và Cl cho các ứng dụng halogen free...
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây