Scientific1
Scientific 2
Scientific3

Phương pháp hiển vi huỳnh quang kết hợp giữa kính hiển vi có độ phân giải không gian và khả năng thu tín hiệu ánh sáng với khả năng phân tích của máy quang phổ huỳnh quang. Không giống như các kính hiển vi huỳnh quang truyền thống chỉ cho hình ảnh tại một vài dải bước sóng, giải pháp huỳnh quang hiển vi của chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ phổ steady state hoặc lifetime từ bất kỳ điểm nào trong ảnh.

 

 

EASYRATIOPRO
EASYRATIOPRO
EasyRatioPro là hệ thống giao diện hình ảnh ™ - mang tính cách mạng hoàn toàn mới cho việc thu thập và phân tích dữ liệu huỳnh quang, chất lượng hình ảnh tuyệt vời và hiệu quả thông qua giao diện trực quan tích hợp.
RATIOMASTER™
RATIOMASTER™
RatioMaster Series, cho kết quả nghiên cứu chắc chắn, đáng tin cậy, phát hiện độ nhạy đối với việc thu thập và phân tích dữ liệu trắc quang ratio-metric cho canxi, pH, và hình ảnh ion nội bào! RatioMaster ™ Series là một kính hiển vi dựa trên phổ kế huỳnh quang có khả năng đo động học huỳnh quang trong khoảng thời gian mili giây.
TIMEMASTER™ Series
TIMEMASTER™ Series
Dải phổ từ 240 đến 990 nm với Frequency Doubler.
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây