LUYỆN KIM
MÁY QUANG PHỔ GD-OES
MÁY QUANG PHỔ GD-OES
Model: Profiler 2 Xem tiếp

Ứng dụng chính

  • ISO TC201 SC8.

                            Tiêu chuẩn ISO 16.962 xuất bản năm 2005: Lớp phủ Zn.

  •  ISO TC 17

                            Tiêu chuẩn về phân tích thép khối

Phức hợp các oxit ở nhiệt độ cao

Tags: GDS, luyện kim, nguyên tố, lớp