HORIBA, Ltd. đã tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm XGT-9000 bằng việc cho ra mắt hai máy phân tích micro-XRF (huỳnh quang tia X) mới: Kính hiển vi phân tích tia X XGT-9000 Pro và XGT-9000 Expert.

Dòng XGT-9000 được sử dụng trong nhiều lĩnh vực: pin nhiên liệu, pin lithium-ion, dược phẩm và các lĩnh vực công nghiệp khác để phát hiện tạp chất lạ và phát triển vật liệu mới. Thiết bị cũng được sử dụng trong địa chất thiên văn, khảo cổ học, pháp y và các lĩnh vực nghiên cứu khác để thực hiện các phân tích không phá hủy các mẫu quý giá. Một trong những ví dụ đáng chú ý là dòng XGT-9000 đã góp phần vào quá trình phân tích ban đầu về cát và sỏi được Tàu vũ trụ “Hayabusa2” thu thập từ tiểu hành tinh Ryugu.

XGT-9000 Pro và XGT-9000 Expert mới có hệ thống phát hiện được cải tiến và thuật toán xử lý xung được cấp bằng sáng chế, giúp đạt được tốc độ phân tích cao hơn. Ngoài ra, XGT-9000 Expert là máy phân tích huỳnh quang tia X cỡ micro tán xạ năng lượng để bàn đầu tiên trên thế giới thực hiện phép phân tích nguyên tố nhẹ (xuống tận boron). Khả năng phân tích các nguyên tố nhẹ siêu nhạy, chẳng hạn như carbon (C), nitơ (N) và oxy (O) cho phép phân tích oxit, nitrua, chất hữu cơ và các vật liệu khác bằng một máy phân tích XRF siêu nhỏ mà không cần dùng tới vài thiết bị khác nhau.


Các tin khác