Chúng tôi rất vui mừng cho ra mắt Hệ thống quang phổ Raman LabRAM Odyssey, thay thế hoàn toàn hệ thống LabRAM HR Evolution trước đây của HORIBA. Chúng tôi tin rằng Labram Odyssey cũng sẽ là máy phân tích phổ Raman được nhiều người ưa thích.


Các tin khác