HORIBA Scientific vui mừng thông báo về việc tích hợp công nghệ tăng cường trường tối (EDF) và hình ảnh quang học siêu phổ (HSI) của CytoViva® với kính hiển vi Raman đồng tiêu, XploRA PLUS của HORIBA.

Hệ thống tích hợp có các chế độ chụp ảnh và hình ảnh siêu phổ linh hoạt, rất quan trọng đối với nghiên cứu khoa học đời sống và vật liệu nano.

Để có thêm thông tin, Quý Khách vui lòng click vào đường link sau: https://static.horiba.com/.../Raman_CytoViva_Flyer.pdf


Các tin khác