TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

Ứng dụng chính

RoHS - Hạn chế sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử ( (Pb/Cd/Cr/Hg/Br/As/Sb...) 

ELV - End of Life Vehicles

Phân tích tuổi vàng và các kim loại quý theo TCVN

Ảnh thành phần của bản mạch, trước và sau khi hàn không chì:  Ni - Pd - Cu

Tags: RoHS, ELV, chất độc hại, phân tích vàng

MÁY QUANG PHỔ ICP-OES
MÁY QUANG PHỔ ICP-OES
Model: Ultima Expert Xem tiếp

Ứng dụng chính

Phân tích định lượng và định tính các nguyên tố:

  • Kim loại (thép, kim loại đen và kim loại mầu)
  • Sinh học, y tế, thực phẩm
  • Môi trường (nước máy, nước môi trường, đất, bụi không khí)
  • Khoáng sản địa chất (nguyên tố đất hiếm…)
  • Hóa học, thuốc, dầu khí, nhựa, gốm....
  • Hồ sơ của Lu 261,542 nm cho Matrix 2 (hồ sơ màu đỏ), chất chuẩn bổ sung 1 (5 ppm - màu xanh) và chất  chuẩn bổ sung 2 (10 ppm - màu xanh lá cây) với  khe 10/15 mm.

Tags: Đất hiếm, nguyên tố, ICP-OES