MicOS
IHR320
labview

Các lựa chọn riêng lẻ phụ kiện quang học theo mục đích sử dụng, HORIBA cung cấp các giải pháp đa dạng và đầy đủ các loại phổ kế, cách tử

VUV - PHỔ KẾ TGM/TGS 300
VUV - PHỔ KẾ TGM/TGS 300
Ứng dụng trong XPS, Quang phổ Plasma, sóng hài bậc cao
VUV - PHỔ KẾ PGM/PGS 1000
VUV - PHỔ KẾ PGM/PGS 1000
Ứng dụng trong XPS, Quang phổ Plasma, High-order harmonic generation, VUV laser
VUV - PHỔ KẾ VHR 640/1000
VUV - PHỔ KẾ VHR 640/1000
Ứng dụng trong XPS, Quang phổ Plasma, VUV huỳnh quang ánh sáng hay Huỳnh quang VUV
OEM - PHỔ KẾ
OEM - PHỔ KẾ
Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
OEM - GIẢI PHÁP QUANG PHỔ THEO YÊU CẦU
OEM - GIẢI PHÁP QUANG PHỔ THEO YÊU CẦU
OEM - CÁCH TỬ LOẠI IV
OEM - CÁCH TỬ LOẠI IV
Hiệu chỉnh quang sai
CÁCH TỬ PHẲNG
CÁCH TỬ PHẲNG
OEM - CÁCH TỬ LOẠI IV
OEM - CÁCH TỬ LOẠI IV
Hiệu chỉnh quang sai cho đơn sắc
CÁCH TỬ MẠ VÀNG
CÁCH TỬ MẠ VÀNG
Ứng dụng trong Laser công suất cao
CÁCH TỬ ĐIỆN MÔI ĐA LỚP
CÁCH TỬ ĐIỆN MÔI ĐA LỚP
Ứng dụng trong Laser công suất cao
CÁCH TỬ VUV
CÁCH TỬ VUV
Ứng dụng trong Synchrotron và quang phổ VUV
CÁCH TỬ CHO THIÊN VĂN VÀ TRONG KHÔNG GIAN
CÁCH TỬ CHO THIÊN VĂN VÀ TRONG KHÔNG GIAN
Ứng dụng trong Thiên văn và các thí nghiệm trong Không gian
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây