Semiconductor Banner

Phần mềm này cho phép điều khiển MFC của HORIBA trên máy tính xách tay/ để bàn.
Không yêu cầu thiết bị điều khiển tương tự thông thường và phần mềm có thể lập công thức cho tốc độ dòng khí, biểu đồ, điều chỉnh điểm 0 và theo dõi trạng thái của MFC.

 

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây