Scientific1
Scientific 2
Scientific3
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC BẰNG QUANG PHỔ HUỲNH QUANG
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC BẰNG QUANG PHỔ HUỲNH QUANG

Đây là thiết bị huỳnh quang (Fluorometer) đo hấp thụ và huỳnh quang đồng thời, rất thích hợp cho phân tích chất lượng nước. Aqualog với dải hấp thụ tia cực tím sâu và kích thích huỳnh quang từ 200 nm, đầu đo CCD cho phép đo hoàn toàn tự động, thu thập dữ liệu liên tục, phân tích đa biến tức thời khi kết hợp với phần mềm Solo từ  Eigenvector  Research, Inc

 

CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ KHÍ
CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ KHÍ

Các giải pháp tổng thể để bảo vệ môi trường và phân tích xử lý công nghiệp của HORIBA bao gồm:

Các giải pháp:

Trạm Quan trắc Chất lượng Không khí Tự động (AQMS)

Hệ thống Quang Trắc Khí thải Ống khói Tự động (CEMS) và truyền dữ liệu theo yêu của Nhà nước

Trạm Quan trắc Chất lượng nước Tự động (WQMS) cho ứng dụng nước thải, nước cấp, nước uống, nước biển

Hệ thống Quan trắc Công nghệ

 

Các sản phẩm: 

Máy phân tích khí; Máy phân tích nước; Máy phân tích môi trường và Thiết kế hệ thống

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm này, Quý Khách vui lòng truy cập đường linkhttp://www.pe.asia.horiba.com/vn